Vedtægter for Næstved Idrætsforening - Svømmeafdelingen

 
NIF Svøm er en afdeling i Næstved Idrætsforening. Afdelingen reguleres efter vedtægterne for foreningen og dens afdelinger.