Formål og retningslinjer for Næstveds masterhold  

 1. Hvad er formålet for Næstved masters?

  En elitepræget svømmegruppe hvor medlemmerne er over 25 år, med ønske om at deltage i masterstævner både indenlands og udenlands. At hver svømmer udviser træningslyst og behersker alle fire svømmearter. Primært for tidligere konkurrencesvømmere med et højt niveau.
  Da master svømning er aldersinddelt kræver det forståelse for både den unge og ældre generation, dvs. at programmerne varierer i starttider og meter/mængde.

  Dog er det de hurtigste på hver bane der sætter niveauet og kan man ikke følge med på banen, må man skifte til en langsommere bane. Det vil automatisk ske med alder og i forbindelser med skader eller blot ønsket om at træne mindre hårdt i en periode.

   

 2. Medlemmer og nye medlemmer på holdet

  Mastersvømning er officielt for svømmere over 25 år. Der er indført pre-masters (20-24 år) til enkelte stævner og derfor kan man undtagelsesvis meldes på holdet hvis man er 20+ og der er specielle forhold der taler for at deltage på holdet. Eks. et tidligere højt svømmeniveau og stor modenhed med hensyn til træning, så det ikke kræver ekstra ressourcer fra de nuværende svømmere at oplære. Man skal være selvhjulpen og være villig til at yde en indsats praktisk og administrativt.

  Masters holdet i Næstved har et ønske om at nye medlemmer min. kan svømme 100 fri på under 1,20 og som er villige til at indgå i et fællesskab hvor man tilpasser sin træning til den bane man ligger på. At man yder en træningsindsats der virker motiverende på de øvrige svømmere.
  Desuden kræves kendskab til alle 4 svømmearter og man skal kunne svømme 25 fly på under 30 sekunder.

   

 3. Pris og betaling
  Kontingentet ligger i 2014 på ½ årligt kontingent kr. 1.200 og helårligt kr. 2.400

  Betaling skal ske via klubmodul før man er medlem på holdet og kan deltage i stævner.

  Anja vil påpege dette som medlem af bestyrelsen

   

 4. Nuværende træningstider pt.

  Mandage fra kl. 16-17 i Fladså

  Torsdag fra kl. 16.30-17-40 i Fladså

  Torsdag fra kl. 19.45 til kl. 21.15 i Næstved svømmehal (kun 1 bane)

  Fredage fra kl. 19.30 til 20.30 i HG (kun tre baner)

  Lørdage fra kl. 8 til 9 i Fladså

  Søndag fra kl. 8 til 9 i HG

   

  I ferier kan vi have andre træningstider grundet lukninger i de forskellige svømmehaller.

   

 5. Træner

  Masterholdet har pt. ingen fast træner tilknyttet. I årevis har det været selvtræning. Dog med programmer til dem der ønsker det. Vi har dog et ønske om at tilknytte erfaringspersoner et par gange om året til teknik træning m.m. Pt. dog ingen økonomi til det.  Det stiller derfor store krav til samarbejde på hver bane omkring fælles træningsindsats og program. Ofte svømmer de samme svømmere sammen og har fundet deres egen rytme på banen. Nye medlemmer må i starten se hvor de passer ind.

   

 6. Dansk statsborgerskab og licensnummer

  For at kunne være med til at sætte danske rekorder skal man være dansk statsborger. Og går klubben efter DR i holdkapper, kan man derfor ikke være med på holdet uden dansk statsborgerskab. For at deltage ved mesterskaber skal hver svømmer have et licensnummer (sker via Lars Mejer Frederiksen).

   

 7. Nyttige links www.mastersnews.dk og www.danskemasters.dk

   

 8. Kontaktperson

Kontakt evt. Tine Carstensen  på mobil 23439101 eller Anja Bøjesen på mobil 40555140, hvis du har yderligere spørgsmål angående mastersholdet.